Innlegg

Luna

Emosjonell neglekt

Oppvekst og selvfølelse - å tro man er noe

Når kroppen føles som et sort tomrom