Uvirkelighetsfølelse

Når vi vokser opp under optimale forhold har vi gode,trygge voksne rundt oss som er i stand til å guide oss igjennom, og plassere, følelser og opplevelser vi møtes på veien. Dette igjen fører til at vi får hjelp til å utvikle en sunn identitet. Med andre ord lærer vi hvem vi er, at det vi føler og mener er rett og at det er lov til å uttrykke de behovene vi har. Dersom dette ikke skjer og vi får en utrygg tilknytning til våre omsorgspersoner kan vi etterhvert møte på problemer senere i livet.

Jeg snakker med mange mennesker som vil kjenne seg igjen i nettopp dette, og det er ikke tilfeldig
at jeg velger denne innledningen når jeg i denne teksten skal snakke om en del av angsten som handler om depersonalisering, derealisasjon eller uvirkelighetsfølelse. 

Det er helt normalt at vi lærer oss selv ulike teknikker for å takle verden, og da snakker jeg spesielt om de av oss som ikke opplevde de rundt oss som trygge og sunne voksne som var i stand til å plassere verden for deg. Problemet blir gjerne det at selv om disse mestringsstrategiene i sin tid gjorde at du kom deg gjennom dagen så ønsker du kanskje nå å bli kvitt de så du endelig kan begynne å fungere og bearbeide følelsene og minnene du har så angsten ikke lenger har grep om deg.

Hva er uvirkelighetsfølelse og depersonalisering:

Aller først vil jeg si litt om at når jeg velger å bruke ordene depersonalisering og derealisasjon så er dette en del av en psykisk lidelse som ,i likhet med angst, har ulike alvorlighetsgrader. Det kan være alt fra at man i tilknytning til angsten opplever en form for uvirkeligehetsfølelse i forbindelse med fight/flight prosessen i kroppen til en alvorlig form for depersonalisering. Dersom du synes dette høres kjent ut, men du samtidig ikke vet hvor du vil plassere deg eller du synes dette hørtes skremmende ut vil jeg anbefale deg å oppsøke en kvalifisert psykolog/lege som kan guide deg gjennom dette. Dette er kun ment som informasjon og mine tanker om temaet og ikke ment som en måte for meg eller deg til å sette diagnose. 

Sånn, nå som det er sagt kan vi gå litt nærmere inn i denne følelsen så du kan få en bedre forståelse av hvilken funksjon den har. På lik linje med angsten liker jeg å se på det sånn at det er en funksjon i kroppen som er der for å redde deg og ikke for å ta knekken på deg, selv om det ofte kan føles sånn!

Dissosiasjon er hjernens fallskjerm
Veldig kort forklart handler depersonalisering om at du føler deg frakoblet fra deg selv, du føler at du ikke er deg selv og er separert fra deg selv. Derealisasjon handler om at du opplever at du føler deg frakoblet fra omgivelsene, feks en følelse av at du lever i en drøm. De fleste som opplever dissosiasjon kan oppleve både depersonalisering og derealisasjon i større eller mindre grad.

Hva skyldes dissosiasjon?

I de aller fleste tilfeller skylles dette at du på et eller annet tidspunkt i din historie har opplevd et eller flere traumer. Husk at når vi snakker om traumer er det ikke sånn at du må ha opplevd store voldsomme hendelser som helt åpenbart festet seg som traumatiske hendelser. For de aller fleste er virkeligheten heller sånn at vi opplever små traumer som på det øyeblikket de inntraff var mer voldsomme enn det lille deg var i stand til å håndtere. Som jeg snakker om i videoen under er det videre sånn at når vi ikke har sunne voksne rundt oss som kan hjelpe oss med å plassere disse hendelsene og hjelpe oss med å skape en forståelse av egne og andre følelser vil dette gjøre det vanskelig for oss når vi vokser opp.

Hva kan hjelpe deg?

Forskning viser at kognitiv terapi er effektivt på denne type lidelser. Det handler om å finne tilbake til alle de fragmenterte delene av deg som oppstod når du gjennomgikk et traume, samle de og arkivere de. Se videoen under for mer om dette.

Hvis du vil lære mer om angst og spirituell utvikling håper jeg du tar deg en tur over i Facebookgruppen min, den finner du ved å trykke her! :) 
Kommentarer