9 viktige fakta om livet vi skulle lært på skolen!

1. Alle har det vanskelig i korte eller lengre perioder i løpet av livet. Tall fra statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2008 viser at om lag 8-10% av den voksne befolkning i Norge har betydelige psykiske plager. Videre viser Norske og internasjonale studier at 30-50 % av den voksne befolkning vil få en psykisk lidelse i løpet av livet (Kessler, 2005a, Mykletun, 2009). Forskning viser også at rundt hver tredje person har hatt et panikkanfall bare det siste året. I hele verden! Det vil si at 1,3 milliarder mennesker har hatt et enkelt panikkanfall de siste tolv månedene. Der du bor, har hver tredje nabo hatt et slikt. Og dette er kun folk med registrerte psykiske lidelser, det er da ikke vanskelig å forestille seg at folk med “lettere” mentale utfordringer, stress og annet er en betydelig større del av vår alles hverdag i korte eller lengre perioder av livet.

2. Dine svakheter er din største styrke! Enten det er traumer, angst eller andre vanskelige ting. Dette mener jeg fordi denne kunnskapen og opplevelser gjør at du får et ekspert-perspektiv på spesifikke områder. Og det er gull verdt!

3. Det er bra å være rar! Det er en positiv ting at du ser verden på en annen måte enn mange rundt deg. Dyrk det!

4. Du er helt fin akkurat som du er! Det mener jeg langt dypere enn en vanlig klisje som “ det er det indre som teller”. Du kom til verden for å være unik og spesiell, rarhetene dine er en viktig del av dette!

5. Slutt å bruk spirituelle påskudd for å ikke gå inn i det som er vanskelig. Med dette mener jeg å bruke uttrykk som å “være positiv” for å begrunne hvorfor du bare må finne deg i å være der du er. Vi må slutte å late som vi er hele, herlige og takknemmelige hele tiden. JA det er selvfølgelig en del av utviklingen, men alt til sin tid. Setninger som “jeg får bare tenke positivt” er oftere kun et påskudd for å slippe å gå inn i de mørkeste og vanskeligste stedene i deg.

6. Slutt med å “holde ut”. Dette henger sammen med punktet over. Å skulle “holde ut” noe som helst er ikke godt for noe annet enn å hindre din utvikling og påføre deg selv skade. Du er her for å gjøre det du har lyst til å gjøre og det som beriker deg. Å skulle holde ut i en jobb eller situasjon fordi du mener det er rett gjør ikke annet for deg enn å ødelegge deg og slite deg ut!

7. Folk som får deg til å føle deg som ingenting er ikke verdt tiden din! Gjør et poeng ut av å prioritere personer og ting som gjør at du føler deg vel!

8. Du kan gjøre en forskjell, uansett innenfor hvilket felt eller område du føler deg dratt mot. Du er ekspert på ditt eget liv, og sannsynligheten er stor for at veldig mange mennesker har vært gjennom noe lignende, og som vil ha stor hjelp av å høre ditt perspektiv!

9.Stol på deg selv! Selv ikke den mest drevne intuitiv vet bedre hva som er best for deg enn du selv! For mange er dette kanskje det vanskeligste punktet. Hvordan skal jeg vite forskjellen på hva jeg virkelig vil og hva jeg tror jeg vil? Lær ditt eget hjerte å kjenne!


Se videoen som hører til blogginnlegget her:


Kommentarer